Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
banneratas

SYARAT TAMAT PENGAJIAN

Calon dikehendaki lulus (PNGK ≥ 2.00) dengan jumlah 50 kredit. Pelajar yang lulus akan dimasukkan ke salah satu program sains teknologi atau Doktor Perubatan Veterinar pada peringkat prasiswazah di UMK. Perlu diingatkan bahawa syarat kemasukan kepada program tertentu berkemungkinan mempunyai syarat yang berbeza dari segi nilai PNGK yang diperlukan.

Pelajar yang memperolehi PNGK dalam julat 1.5 – 1.99 akan dibenarkan untuk mengulang keseluruhan program walaupun telah lulus sebahagian program atau lulus kursus tertentu. Pelajar hanya dibenarkan mengulang hanya sekali sahaja.

Pelajar yang memperolehi PNGK ≤ 1.49 dianggap gagal dan diberhentikan.

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DAN DOKTOR PERUBATAN VETERINAR DI UMK


Program yang boleh dipilih oleh pelajar Program Asasi Sains UMK - MARA setelah mereka lulus dengan jayanya:


• Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Sumber Asli) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Geosains) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Kelestarian) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bahan) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Sumber Hutan) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Sains Peternakan) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Bioindustri) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Pembangunan Produk) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Agroteknologi) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Gunaan (Teknologi Jaminan Makanan) dengan Kepujian
• Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian
• Doktor Perubatan Veterinar