Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color
banneratas

SYARAT KEMASUKAN

Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) Kepujian (Gred C) dan satu (1) Lulus Bersyarat (Gred D) dari tiga mata pelajaran berikut:

 1. Bahasa Melayu
 2. Bahasa Inggeris
 3. Matematik

Dan

Mana-mana tiga (3) daripada mata pelajaran berikut:

 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Biologi
 5. Sains Pertanian
 6. Sains
 7. Geografi